Baarmoedercysten

Einde dekseizoen en mijn merrie is niet drachtig !

Wat met haar baarmoedercysten ?

Het einde van het dekseizoen 2019 nadert maar niet elke fokker ziet dit
met een drachtige merrie eindigen. De redenen hiervoor zijn heel divers en vaker merrie-gebonden dan hengst-gebonden.

Eén van die oorzaken kunnen de baarmoedercysten zijn.
De begeleidende dierenarts van uw merrie heeft u zeker reeds aangesproken
tijdens het voorbije fokseizoen dat deze cysten weldegelijk een reden kunnen zijn voor het niet drachtig worden van uw merrie.

Baarmoedercysten kunnen een belemmering zijn voor de dracht doordat ze
de vrije passage van het embryo in de baarmoeder verhinderen en
tevens het innestelen in het baarmoederslijmvlies beperken.

Nietegenstaande de ingreep weinig impact heeft op het baarmoederslijmvlies zelf is
de chrirugische interventie technisch gezien wel omslachtig.
Indien de baarmoeder niet geinfecteerd is met een bacteriële of een schimmel
infectie volstaat het om maar 1 hengstigheid over te slaan opdat ze opnieuw gedekt kan worden.

Dit brengt ons bij de timing van de interventie.
Spijtig genoeg worden teveel merries met baarmoedercysten in het begin van
het dekseizoen aangeboden. Fokkers laten graag hun merries rusten in
de winter, de periode zonder hengstigheid, om “vroeg” op het
jaar, terug te kunnen beginnen.

Op diergeneeskundig vlak zien we het liever andersom.

Cysten worden het best verwijderd op het einde van het dekseizoen.
De merrie cycleert nog redelijk goed en indien er een intra-uteriene
infectie aanwezig is kunnen we ook deze behandelen. Pas dan kan het
baarmoederslijmvlies zich volledig herstellen, idealiter tijdens de
wintermaanden.

Bij deze willen we u, de fokker maar ook de begeleidende dierenarts,
eraan herinneren dat indien u overweegt of twijfelt om de
baarmoedercysten in uw merrie te laten verwijderen, dit nog het best
plaats vindt voor het einde van haar cyclus.

Aangezien de maand september hiervoor de ideale maand is willen wij als
Equine Reproductie Center De Morette
10% korting geven op de forfait “Verwijderen baarmoedercysten”
tijdens de maand september 2019.
( normaal 450€ excl btw)

Om dit alles vlot te laten verlopen zijn er een paar voorwaarden waaraan
voldaan moeten worden :
- De merrie staat beginnend hengstig ( dag 1 of 2 van de hengstigheid
     liefst bevestigd via echografie). Of de hengstigheid al dan niet
     geïnduceerd werd heeft geen invloed.
- u bezorgt ons de gynaecologische historiek van uw merrie
- Indien wij andere afwijkingen vinden ( luchtzuigen, intra-uterien
    infecties, …) zullen wij, in overleg met u, deze ook aanpakken
    opdat uw merrie optimaal staat voor het nieuwe seizoen.

De forfait omvat de chirurgische interventie ( electrocauterisatie, EST)
inclusief verdoving, staldagen, standaard medicatie en baarmoederspoelingen.

Niet inbegrepen zijn : staldagen vóór en na het hengstig komen en de
medicatie om de merrie hengstig te krijgen alsook het opheffen van
luchtzuigen ( dmv Benesh operatie).
Bij vermoeden van intra-uteriene infecties zal de analyse van de uteriene
swab en de specifieke behandeling gebaseerd op het resultaat van deze
uteriene swab nog bijkomstig gefactureerd worden.

De ingreep wordt enkel uitgevoerd op afspraak en na overleg met
Dierenarts Nannan Cédric van het ERC De Morette,
telefonisch 02/453 00 61 of via mail cedric@ercdemorette.be

Wij bespreken graag met u hoe we de gynaecologische capaciteiten van uw merrie kunnen opkrikken voor het volgende dekseizoen.

Equine Reproduction Center De Morette
Dierenarts
Nannan Cédric