Ons team

Ons team

Ons Team

- De keersmaecker Filip

Vakdierenarts Paard

    Sportbegeleiding / Advies Voedingssupplementen

filip@ercdemorette.be   

- De Blende Peter 

    Dierenarts paard 

    Gynaecologie Hengsten / Merries

    peter@ercdemorette.be

- Nannan Cedric

   Dierenarts grote huisdieren

   Gynaecologie Merries 

   Neonatologie - Plasmabank 

   cedric@ercdemorette.be

- De Moor Lode

    Dierenarts paard 

        Orthopedie

            Radiologie 

    Echografie 

    Shockwave

     lode@ercdemorette.be

- Heyvaert Leentje 

    Dierenarts-assistente 

    Assistente Gynaecologie

    Plasmabank 

leentje@ercdemorette.be

- Raes Mark

Stal Medewerker

Technisch Onderhoud